Accions

Desprès d'uns mesos d'activitat i de preparació, la Pepeta es va presentar amb una gran jornada lúdica i també reivindicativa al Parc de Vallparadís, el dia 24 de març del 2019.

Amb el nou curs 2020-2021, ha aflorat el debat sobre com millorar la jornada educativa. Ens ha arribat un seguit de propostes de diversos àmbits que hem volgut recollir i explorar, per tal de generar un debat informat que pugui ajudar les associacions a qüestionar i posicionar-se l'actual model de jornada educativa. Per jornada eductiva ens referim a l'organització horària però també a l'organització i responsabilitats sobre les activitats de caire educatiu al llarg del dia, a l'escola i més enllà.