Manifest

Manifest fundacional de la PEPETA: la Plataforma d’AFAs i AMPAs de les escoles públiques de Terrassa

L’objectiu de la Plataforma és coordinar les associacions de famílies de l’escola pública de Terrassa en la defensa d’un model d’educació universal, equitativa, gratuïta, excel·lent, compromesa i participativa. Tanmateix, la Plataforma actuarà en la defensa d’aquests principis, de la comunitat i de les infraestructures educatives, tant a la ciutat com arreu del territori, en coordinació amb altres associacions que els comparteixin.

Universal 

L’educació pública ha de ser universal, accessible a tothom independentment de la seva condició social, econòmica i cultural. Una educació oberta i inclusiva de l'alumnat amb necessitats educatives especials, amb recursos i infraestructures suficients i amb mentalitat oberta i integradora.

Creiem en l’escola pública com una escola inclusiva i un espai on la desigualtat socioeconòmica de les famílies és combatuda i no aguditzada. Un espai on tota la comunitat educativa, des de les famílies als professionals, pren consciència de les causes de la desigualtat i teixeix xarxes solidàries per desfer-la. 

L’escola pública i la seva comunitat educativa tenen la responsabilitat de promoure la diversitat cultural i socioeconòmica, prevenint els entorns educatius segregats. Terrassa és un territori on la segregació escolar és particularment sagnant i l’elecció de l’escola sovint agreuja els prejudicis socials i econòmics.

Equitativa

L’atenció a les necessitats educatives especials i a la diversitat funcional ha de ser garantia d’igualtat d’oportunitats.  Per això, totes les necessitats educatives especials han de ser ateses globalment, dins i fora de l’aula i també al menjador, que entenem com a part del temps i espai lectiu.

Gratuïta

És a dir, sense un cost afegit més enllà del que ja paguem amb els nostres impostos. Gratuïta des de l’escola bressol a l’institut. No és un servei i rebutgem que se la prengui com a tal: l’educació és un puntal del funcionament present i futur de la nostra societat. En canvi, continua infrafinançada i no prou valorada en els diversos nivells de l’administració pública: municipal, autonòmic i estatal. Ens adherim a l’exigència d’augmentar el percentatge del PIB públic, autonòmic i estatal, al finançament de l’escola pública.

Excel·lent

La qualitat de l’ensenyament a l’escola pública ha de ser una prioritat i per tant, a més de l’augment del finançament, cal una  baixada immediata de ràtios, com a màxim de 20 infants per classe a primària i 25 a secundària, així com una renovació dels mètodes d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació, on la prioritat sigui situar els infants i l’adquisició de les competències per a la vida al centre de l’activitat escolar. Tanmateix, també els espais i infraestructures d’aprenentatge s’han de renovar i millorar i no eternitzar-se en formats temporals i precaris com ara els barracons.

Compromesa 

Una escola enfocada a construir un futur millor per a tothom, que ensenyi i socialitzi en la solidaritat, en la conciliació familiar, en l’esperit crític i en el respecte a l’altri. Una escola on, al capdavall, la classe i el pati esdevinguin llavors d’una societat més justa.Amb una comunitat educativa que la defensi i promogui la igualtat, la coeducació i una educació feminista i respectuosa amb qualsevol orientació afectivo-sexual.

Participativa 

Com a col·lectiu d’associacions de famílies d’alumnat, ens unim amb la convicció que la participació és essencial per a la millora de l’escola pública i que és necessari fer visibles les diferents perspectives dins de la comunitat educativa. Per això treballarem per amplificar i enfortir la veu de les famílies en el diàleg amb els gestors públics de l’educació i la resta d’actors de l’escola. La plataforma es presenta també com una eina per coordinar les diferents associacions deTerrassa en el seguiment i la solució de temes del dia a dia de les AFAs. Ho farem teixint aliances amb altres associacions de famílies arreu del territori per compartir experiències, problemes i propostes de millora.

Construir l’escola pública entre tots i totes és també una aportació clau a la cultura de la participació ciutadana, contribuint al progrés social i, sobretot per a nosaltres, dels infants de Terrassa. 

Demanem a l’Ajuntament de Terrassa i al Departament d’Educació  que es comprometin a caminar plegats amb les famílies en la defensa d’aquests principis.

Exigim a l’Ajuntament de Terrassa i al Departament d’Educació que demostrin la seva implicació en la promoció de la igualtat d’oportunitats per a tots els nens i nenes en la campanya de preinscripció que està a punt de començar. 

Convidem totes les famílies a interessar-se per les escoles públiques del seu entorn i a participar-hi.

Si tots i totes ens hi impliquem, aconseguirem una escola i una societat millors!